Dijital Hoca Türkiye'nin Dijital Eğitim Platformu

Madde 1. TARAFLAR

1.1. ŞİRKET/SATICI/SAĞLAYICI

www.dijitalhoca.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Serhat Mah. 1147. Sok. 12/8 Yenimahalle/ANKARA adresinde mukim DİJİTAL HOCA EĞİTİM BİLİŞİM YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “DİJİTAL HOCA” ve ŞİRKET olarak anılacaktır).

1.2. ÜYE

www.dijitalhoca.com.tr internet sitesi üzerinde bulunan üye formunu doldurarak üye olmuş ve iş bu sözleşmenin hükümlerini kabul etmiş olan site üyesidir.

Madde 2. TANIMLAR

2.1. SİTE

Üyelerin, DİJİTAL HOCA tarafından satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen satış bedeli üzerinden satın almasına imkan veren, DİJİTAL HOCA’ya ait www.dijitalhoca.com.tr alan adından oluşan web sitesidir.

2.2. ŞİRKET/SATICI/SAĞLAYICI

DİJİTAL HOCA Eğitim Bilişim Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi ticaret unvanıyla faaliyet gösteren, bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla ( www.dijitalhoca.com.tr internet sitesi aracılığıyla) mal ve/veya hizmetlerin satımını yapan tüzel kişidir.

2.3. ÜYE / ALICI

Is bu sözleşmedeki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, Şirket’in onayıyla üye olmaya hak kazanmış olan, şirketin ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak Şirket’e ait mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir.

2.4. TAM GÜVENCELİ HESAP

Üye alıcıların sipariş ettikleri ürün ve/veya hizmetlerin bedelini gönderdikleri Şirket’e ait banka hesabıdır.

2.5. SİTEDEN AL SATIŞ MODELİ

Şirket’in, satışa yarar bilgilerini elektronik ortamda hazırlamış olduğu ürün ve/veya hizmetlerin, üye alıcılar tarafından site üzerinden satın alınmasıyla gerçekleştirilen satış usulüdür.

2.6. UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ

Şirket’e ait teknik sistem ile öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin stüdyo ortamında ya da doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilmiş bir icrada ve/veya temsilde DİJİTALl teknoloji de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü kayıt ve nakline yarayan araçlarla senkron (eşzamanlı uzaktan eğitim sistemi için) ve asenkron (farklı zamanlı uzaktan eğitim için) olarak tespit ve kaydedilen/kaydedilecek olan videoların meydana getirilmesi ve bunların potansiyel alıcılar tarafından senkron ve asenkron eğitim sürecinde kullanılmasını sağlayan sisteme verilen isimdir.

2.7. SENKRON VİDEO DERS

Şirket’e ait uzaktan eğitim sistemi ile meydana getirilen ve tüm telif hakları Şirket’e ait olan, alıcıların bedeli karşılığı satın aldıkları kullanıcı adı ve şifrelerle giriş yaparak eş zamanlı(canlı) uzaktan eğitim ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan, sözleşmedeki alım satım işlemine konu hizmettir.

2.8. ASENKRON VİDEO DERS

Şirket’e ait uzaktan eğitim sistemi ile meydana getirilen ve tüm telif hakları Şirket’e ait olan, alıcıların bedeli karşılığı satın aldıkları kullanıcı adı ve şifrelerle giriş yaparak farklı zamanlı uzaktan eğitim ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan sözleşmedeki alım satım işlemine konu hizmettir.

2.9. TESLİM

Hizmete ilişkin alımlarda; hizmetin kullanıma tahsis edilmesini sağlayan kullanıcı adı ve şifrenin ALICI’nın bildirdiği e-mail adresine Şirket tarafından gönderilmesini, mala ilişkin alımlarda kargo vasıtasıyla siparişe konu malin ALICI’nın bildirdiği adrese teslim edilmesini ifade eder.

Madde 3. KONU

Is bu sözleşmenin konusu, Şirket’e ait www.dijitalhoca.com.tr alan adı kullanılarak ‘’Siteden Al Satış Modeli’’yle gerçekleştirilen alım-satımlara ilişkin olarak; 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yasal mevzuat hükümleri gereğince Şirket ve ALICI’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması ve üye alıcıların Şirket’e ait internet sitesinin kullanımına dair yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 4. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

4.1. ALICI, sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ve her hâlükârda herhangi bir ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce, aşağıda belirtilen hususların tamamını içerecek şekilde bilgilendirilmiş olup; aşağıdaki hususlarda, sitenin ilgili kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları özellikle ön bilgilendirme formunu incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

a) SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

b) Ürün ve hizmetlerin siteden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

c) Dijital Hoca tarafından uygulanan, ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda Dijital Hoca’ya verdiği izinler,

d) ALICI’nın ve SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,

e) Sözleşme konusu ürün ve hizmetler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile ürün ve hizmetlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),

f) Ürünler'in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

g) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,

h) ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı hizmet ve ürünler,

i) ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

j) Cayma hakkı olunan ürün ve hizmetlerde, ürün ve hizmetin cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

k) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürünlerin SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve hizmet bedelinin iadesi,

l) ALICI’nın sitede dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

m) Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın, SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.


5.ÜYE OLMA ŞARTLARI

5.1. Is bu sözleşme uyarınca üye olmak isteyenler, kimlik bilgileri ve/veya firma bilgileri de dahil olmak üzere, Şirket tarafından talep edilen kendilerine ait tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde siteye girdikten sonra, üyelik türüne göre belirlenmişse üyelik bedelini öderler ve Şirket tarafından

başvurularının onaylanmasıyla, başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiler üye olmaya hak kazanırlar. Kazanılan üyelik hakkı beraberinde yükümlülükleri de getirir. Üyeler yürürlükteki mevzuata, is bu sözleşmeye, site kurallarına uygun davranma yükümlülüklerinin bulunduğunu, aksi takdirde Şirket tarafından belirlenen müeyyidelerin uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.2. Üye olmak için gerçek kişilerin reşit olmaları gerekmektedir. Tüzel kişilik adına üyelik başvurusu yapanların ise, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. Şirket’in üyelik bilgilerinin doğruluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmadığından, bilgilerin yanlış verilmesi durumunda, üyelik süreci tamamlanmamış olacak ve olası bir ihtilaf durumunda Şirket’in hiçbir yasal sorumluluğu bulunmayacaktır. Ayrıca bir sebepten üyelik sözleşmesi fesih edilerek veya feshedilmeden, üyeliği durdurulmuş veya tamamen yasaklanmış kişilerin de takdiri Şirket’e ait olmak üzere üye olma engelleri bulunmaktadır. Başvuru sahipleri, Şirket’in bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve üyelik şartlarına dair bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 6. SATIN ALMA MODELLERI

6.1. Üyeler, üyeliğe hak kazanacak işlemleri gerçekleştirdikten sonra, ‘’Siteden Al Satış Modeli’’ usulü ile alım-satım işlemini gerçekleştirirler.

6.2. Üyelere verilecek hakları ve her iki tarafın ortak yararlanabileceği opsiyonel hakları belirleme yetkisi münhasıran Şirket’e aittir. Bu haklara ilişkin değişiklikler, www.dijitalhoca.com.tr alan adındaki internet sitesinde ilan edildiği tarihinden sonra tüm üyeleri bağlayacak şekilde derhal yürürlüğe girecektir.

6.3. “Siteden Al Satış Modeli’’ nde; ALICI, SATICI’nın belirlediği ve sitede yer verdiği satışa ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmetleri, internet sitesi üzerinden sipariş verdikten, üye sözleşmesini kabul ettikten ve ürün ve/veya hizmetin bedelini Şirket’in tam güvenceli hesabına ödedikten sonra, SATICI 1(bir) is günü içerisinde sipariş edilen hizmeti ALICI’nın kullanımına açmak için gerekli işlemleri tamamlamak zorundadır.

Madde 7. ÜYELERİN/ALICILARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

7.1. Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan her türlü mevzuata ve genel ahlaka uygun davranacaklarını, herhangi bir şekilde üçüncü bir kişinin kişilik hakları ve fikri ve sınai mülkiyet hakları dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir hakkın ihlâlini gerçekleştirmeyeceklerini, internet sitesi üzerinden yapacağı paylaşım ve yüklemelerin ve temin edeceği her türlü içeriğin ayrımcılık, kumar, pornografi, aşırı cinsellik, şiddet ve nefret suçu unsurları içermeyeceğini, diğer kullanıcıları ve üçüncü kişileri tehdit, taciz veya başka herhangi bir surette rahatsız etmeyeceklerini, diğer alıcılara ait bilgilere kendi rızaları haricinde herhangi bir şekilde erişmeyeceklerini, bu bilgileri, diğer alıcıların rızası dahi olsa, herhangi bir surette toplamayacaklarını veya üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını, internet sitesi üzerinde, herhangi bir şekilde kampanya, yarışma, çekiliş düzenlemeyeceklerini, satın aldıkları telif hakları kendilerine ait olmayan ürün ve/veya hizmetleri herhangi bir surette veya herhangi bir araç ile kayıt etmeyeceklerini, çoğaltmayacaklarını, yaymayacaklarını, herhangi bir iletişim aracı ile iletmeyeceklerini, tescil hakkı olan görsel veya içerik kullanmayacaklarını, kullanıcı adı ve şifresini kesinlikle kimseye kullandırmayacaklarını-vermeyeceklerini- paylaşmayacaklarını, kişisel bilgilerini sitede paylaşmayacaklarını, Şirket’in taahhüt ve tekeffül etmediği hususları, taahhüt veya tekeffül etmiş gibi gerçek dışı beyanlardan kaçınacaklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.2. Üyeler, ticari veya kişisel amaçlar güderek spam, virüs ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile internet Sitesi’nin, çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacaklarını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.3. Üyeler, Şirket’e ait internet sitesinin içeriğini, ara yüzünü, datalarını ve burada yer alan bilgileri, kısmen veya tamamen Şirket’in yazılı rızası olmadan kopyalayamaz, başka datalara aktaramaz ve bu dataları 3. Kişilerin erişimine ve kullanımına açamazlar.

7.4. Üyeler, üye olurken vermiş oldukları tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından dolayı kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan sorumlu olduklarını, bilgilerinde değişiklik olması halinde anında Şirket’i bu durumdan haberdar edeceklerini, Şirket’in bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, kendileri tarafından belirlenen ve kendilerine ait kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumlu olduklarını, bunların kendi kusurları veya ihmalleri neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabilecekleri her türlü zarar dolayısıyla, Şirket’in herhangi bir hukuki sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.5. Şirket, yöneticileri ve çalışanları, üyelerce kendisine bildirilen veya internet sitesine yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin doğru olmamasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan da sorumlu tutulamaz. Bu durum üyelerce de kabul, beyan ve taahhüt olunur.

7.6. Üyeler, yasal, ticari ve kalite denetimi gibi nedenlerle internet servis sağlayıcısının adinin ve internet protokol adresinin, erişim tarih ve saatinin, sitede bulunulan sırada erişilen sayfaların ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgilerin Şirket tarafından saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.7. Üyelere ait kişisel bilgilerin veya kayıtların Şirket’in özenine rağmen üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, üyeler Şirket’in bundan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, Şirket'in güncel veri koruma mevzuatı çerçevesinde gerekli düzenleme ve değişiklikleri yapma hak ve yetkisi mevcuttur.

7.8. Şirket’in üye bilgilerinin mahkeme, devlet kurumları gibi resmi makamlarca talep edilmesi halinde, üyelere ait talep edilen tüm bilgileri isteyen kuruma vermeye yetkisi olduğunu ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat dahil hiçbir hak ve alacak talep edilemeyeceğini üyeler kabul, beyan ve taahhüt edeler. Ayrıca üyelerin hukuksuz eylemleriyle üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettikleri iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca Şirket’e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya Alıcı ve Satıcı üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin “Şirket’e bildirilmesi halinde Şirket, ilgili Üyelerin kendisine bildirdiği kimlik ve adres bilgileri karşı tarafa verebilir.

7.9. Üyeler, internet sitesinde yapacakları her türlü hukuka aykırı eylem ve işlem sebebiyle meydana gelecek zararlardan dolayı, hukuk ve ceza sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, hesaplarının ve şifrelerinin kendi tasarruflarından istemleri dışında çekmiş olması durumunda, bu durumu aynı gün içerisinde Şirket’e bildirmek zorundadırlar. Bu sebeple, sitede gerçekleştirilen eylem ve işlemleri kendilerinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz veya def’i ileri süremezler.

7.10. Üye, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş bir kullanıcı adi ve şifre belirler. Kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. Şifre sadece üye tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren üye, şifremi unuttum bölümünden kendi e- mail adresine şifresinin gönderilmesini sağlayabilir.Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. SATICI şifrenin yanlış kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

7.11. Üyeler, internet sitesi üzerinden veya harici herhangi bir yolla, ticari amaç güderek Şirket’in hizmet bedelini ödememe kastıyla diğer üyelerle iletişime geçmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hüküm üye alıcıları ve 3.kisileri bağlamaktadır. Şirket’in aksi davranışta bulunan üyeler hakkında ihtara gerek kalmaksızın üyelik hesaplarını kapatma, sözleşmelerini fesih etme, ceza ve hukuk

7.12. Üyeler, Şirket’in yazılı onayı olmadan bu sitede sahip oldukları hakların hiçbirini ve üyelik hesaplarını 3. kişilere devir edemezler, kiralayamazlar, satamazlar, 3.kisilere yarar sağlayacak şekilde hiçbir eylemde bulunamazlar. Aksi takdirde Şirket’in tek taraflı olarak üyelerin hesaplarını kapatma ve sözleşmelerini fesih etme hakkı saklıdır.

7.13. Şirket, hukuki mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağı kendine ihbar edilen veya kendinin tespit ettiği talepleri, yazışmaları ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü içeriği yayımlamaktan imtina edebilir veya sebep göstermeksizin tek taraflı olarak yayından kaldırabilir. Üyeler, yayından kaldırma veya yayımlamaktan imtina etme yaptırımlarından biri ile karşılaştıklarında Şirket’ten hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceklerini ve Şirket’in bunu yapmaya yetkisinin olduğunu peşinen kabul ederler. Şirket’in internet sayfasında yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen sitede müşteri tarafından paylaşılan herhangi bir içerik, bilgi veya veri sebebi ile Şirket’in hukuki veya cezai sorumluluğunun doğması halinde, üyelere rücu hakkı saklıdır.

7.14. Şirket’e ait www.dijitalhoca.com.tr alan adlı internet sitesinde ücretli ve ücretsiz hizmetler olabilir. Şirket’in bu hizmetleri ücretli veya ücretsiz olarak belirleme hakkı saklıdır. Üyeler bu hizmetlerden kural olarak ücreti karşılığında yararlanmaktadırlar. Ancak siteye üye olarak bazı kampanyalardan ve hizmetlerden ücretsiz yararlanan kullanıcılar da bulunabilir. Üyeler arasındaki bu kullanım seklini belirleme tasarrufunun Şirket’e ait olduğunu üyeler peşinen kabul ederler.

7.15. Üyelerin, gerçek veya tüzel kişi adına satın aldıkları mal ve/veya hizmetler için yalnızca tek bir kullanıcı adı ve şifre verilir ve sadece satın alan gerçek kişi üzerine kaydedilerek o kişinin kullanımına izin verilir. Şifrenin kullanıcı tarafından 3.kisilerle paylaşılması sözleşmeye aykırılık oluşturur. Bunun tespit edilmesi durumunda SATICI, izinsiz paylaşım yapılan kişi sayısı kadar sözleşme bedelini ihlali yapan üyeden talep etme ve sözleşmeyi tek taraflı olarak hâkli nedenle fesih etme hakkına sahip olur. Üyelerin birden fazla üyelik hesabi oluşturmaları, satın aldıkları mal ve/veya hizmeti birden fazla kişinin yararlanmasını sağlayacak şekilde kullanmaları ve/veya devretmeleri kesinlikle yasaktır.

7.16. Üyeler is bu sözleşmenin mobil ortam dahil Şirket’in faaliyet gösterdiği her türlü alanda geçerli olacağını, işbu sözleşme hükümleri ile bağlantılı yan sözleşmelerin hükümleri çatıştığında SATICI’nın lehine olan hükümlerin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.17. Üyeler; kendi üyelik hesapları, sitenin isleyişini manipüle etmek için kötü niyetli olarak açtıkları üyelik hesapları veya tanıdıklarının hesapları arasında para transferi sağlamak da dahil olmak üzere her türlü manipülasyona yönelik hareketten kaçınacaklarını, site kuralları ve üyelik sözleşmesinde yer alan kapsamın dışına çıkarak sitenin isleyişini bozacak davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi takdirde meydana gelecek ihtilaflardan doğacak zararlardan sorumlu olacaklarını, Şirket’in tazminat da dahil olmak üzere her türlü yasal yola başvurabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.18. Üyeler, paylaştıkları içeriklerin hiçbir şekilde tanıtım ve reklama ilişkin fotoğraf veya metin içeriği ve linki bulunmayacağını, aksi tutum ve davranışlarda bulunan üyeler hakkında Şirket’in ihtara gerek olmaksızın tazminat da dahil olmak üzere her türlü yasal yollara başvurabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.19. Üyelerce, yasal mevzuata uyulmadığının, is bu sözleşme hükümlerinden birinin ihlal edildiğinin veya site kurallarına uyulmadığının Şirket’e ihbar olunması veya Şirket tarafından tespit edilmesi halinde, Şirket ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih ederek veya fesih etmeden üyelerin üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma, onlarla ilişkili dosya, belge, içerik, yorum ve bilgileri silme hakkına haizdir. Ancak bu içerikler siteden silinse dahi ihlale konu bilgiler Şirket tarafından muhafaza edilebilecektir. Şirket içeriği kaldırma yetkisini kendisi kullanabileceği gibi, üyelerin kendilerinin yapmasını da talep edebilir. Bunun üzerine üyeler derhal bu talebi yerine getirmekle yükümlüdürler. Talebin yerine getirilmemesinden dolayı hukuki sorumluluk üyelere aittir. Üyeler, Şirket’in yetkilerine ve bu yöndeki olası bir isleme peşinen rıza gösterdiklerini ve bu nedenle tazminat talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.20. Üyeler, Şirket’in kendi takdirine bağlı olarak önceden ayrıca ihtara gerek olmaksızın istediği anda, Internet Sitesi’nin tamamını veya bir kısmını değiştirebileceğini, silebileceğini veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabileceğini, başka internet sitesi üzerinden hizmet vermeye devam edebileceğini veya siteyi tamamen kapatabileceğini, sitede değişiklik yapılması durumunda değişikliklerin sitede veya siteye bağlı alt alan adlarında ilan edildikten sonra derhal yürürlüğe gireceğini, yeni bir sitede faaliyet gösterilmesi durumunda ise Şirket’in üyelere ait kişisel bilgilerin tamamının bu sitede de kullanılabileceğini, peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.21. Şirket’in, üyeler nedeniyle maruz kalacağı, idari yaptırımlar da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı her türlü zararını, zararı meydana getiren üye/lerden tazmin edebileceğini üyeler peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.22. İş bu sözleşmedeki tüm hükümler, siteden hizmet satın almasa da, siteye üye olan tüm kullanıcılar hakkında uygulanır.

Madde 8. ÜYELERIN/ALICILARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

8.1. ALICI, siteye üye olduktan sonra, is bu sözleşmede ve sitenin içeriğinde yer alan bilgiler ışığında, satın alacağı ürün ve/veya hizmetin cinsi, türü, markası, modeli, rengi, fotoğrafları ve yazılı açıklamaların doğruluğu, niteliği, özellikleri, tüm vergiler dahil satış bedeli, satış ilan süresi, satılacak miktarı, stok sayısı, listeleme hususları, teslim yeri, koşulları ve ücretleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5.maddesinde ALICI tarafından satış öncesi bilinmesi zorunlu kılınan tüm ön bilgilendirme ve cayma hakkı metinlerini, okuduğunu, bu konuların içeriğini anladığını, ürün ve/veya hizmetin siparişini bu ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı konularında bilgi sahibi olarak elektronik ortamda gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. ALICI işbu üyelik sözleşmesi hükümleri uyarınca üye olmaya hak kazandıktan sonra ‘Siteden Al Satış Modeli’’ne göre bir ürün ve/veya hizmet satın almak istediğinde; Şirket’in sitesinde yer alan ve gerekli bilgilendirmeleri yapılmış olan ürün ve/veya hizmetleri, elektronik ortamda görerek satın alma talebinde bulunur. ALICI’nın bu talebi; SATICI’nın ürün ve/veya hizmetlerine ait tüm şartları ön bilgilendirme metnindeki haliyle onaylayarak satın almayı kabul, beyan ve taahhüt ettiği anlamına gelmektedir. ALICI ve SATICI arasındaki mesafeli satış sözleşmesi talebin SATICI ’ya ulaştığı an kurulmuş olur. Genel hükümler çerçevesinde ALICI’nın ürün ve/veya hizmetin bedelini ödeme ve teslim alma yükümlülüğü, SATICI’nın ise ilanda ve ön bilgilendirme metninde içeriğini ve şartlarını belirttiği ürün ve/veya hizmeti teslim etme yükümlülüğü doğmuş olur. Bundan sonra taraflarca anlaşılan ürün ve/veya hizmet bedeli ALICI tarafından Şirket’in ‘’tam güvenceli Hesabı’na ödenmek zorundadır. Bu hesaptan başkaca bir hesaba ödenen paralar için Şirket’in hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI’nın bedeli hiçbir şekilde ödememesi halinde ihtara gerek olmaksızın sözleşme kendiliğinden ve derhal fesih olmuş olur.

8.3. Üyeler is bu sözleşmenin 5.maddesindeki ‘Siteden Al Satış Modeli’’ni seçerek, almak istedikleri mal ve/veya hizmetlere ilişkin kabul iradelerini usulüne uygun olarak beyan ettikten sonra, SATICI 1 iş günü içerisinde üyelerin platformunu aktif hale getirir ve satın alırken bildirdikleri e-mail adreslerine bilgilendirme e-maili gönderir. İlgili onayın SATICI tarafından gönderilmesi sipariş edilen mal ve/veya hizmetin ALICI’ya teslim edildiği anlamına gelmektedir. ALICI’nın mal ve/veya hizmeti satın aldıktan sonra e-mailini kontrol etme yükümlülüğü bulunduğundan, gönderilen bilgilerden haberdar olmadığını iddia edemez. ALICILAR’ın gerek senkron gerekse asenkron video dersler için satın aldıkları hizmetleri kullanımları belirli bir süreye tabidir. SATICI’nın belirlediği sürenin sonunda ALICILAR’ın kullanım hakları sona erer. Bu süre içerisinde senkron video dersler için hizmetlerin kullanım zamanları SATICI tarafından tayin edilen bir müfredata (haftanın hangi günleri/günün hangi saatleri/haftada-günde kaç saat vs...) uygun olarak devam ettirilir. SATICI’nın müfredatta değişiklik yapma hakkı saklıdır. ALICI’nın belirlenen saatlerde hizmetten faydalanması için doğru kullanıcı adı ve şifresi ile www.dijitalhoca.com.tr internet sitesine bağlanarak giriş yapması gerekmektedir. Asenkron video dersler ise; Şirket tarafından belirlenen kullanım süresi içerisinde, senkron video ders çekimini takip eden bir iş günü sonrasında ALICI’nın doğru kullanıcı adı ve şifre ile www.dijitalhoca.com.tr sitesine bağlanarak giriş yapması suretiyle kullanılır. Aksi şekilde hareket edilmesi halinde SATICI’nın yasal sorumluluğu yoktur ve uğrayacağı zararlar ALICI tarafından tazmin edilecektir.

8.4. ALICI, alım-satıma konu ürün ve/veya hizmetin, hasarsız, hatasız, eksiksiz, ayıpsız ve sorunsuz bir şekilde kullanımına tahsis olduğu ve çalıştığı/teslim aldığı kanaatindeyse, bu yöndeki olumlu bildirimini SATICI’ya ait e-mail adresine ayni gün içerisinde yapmalıdır. ALICI’nın sessiz kalması, ürün ve/veya hizmeti hasarsız, hatasız, eksiksiz, ayıpsız ve sorunsuz olarak teslim aldığı, ürün ve/veya hizmetin ön bilgilendirme metnindeki niteliklere uygun olduğu anlamına gelir.

8.5. ALICI’nın iletişim bilgilerini kendisinden kaynaklanan nedenlerle eksik veya hatalı bildirmiş olması durumu da dahil olmak üzere , ürün ve/veya hizmetin teslimi veya kullanıma tahsis edilmesi ile ilgili karşılaşılan tüm olumsuz durumlarla ilgili olaylara ALICI kendi kusuru ile sebebiyet vermiş olacağından, ürün ve/veya hizmetin kendisine tekrar yollanacağı zamandaki kargo ücretleri ve/veya hizmetin tahsis edilmesine ilişkin ek masrafları karşılamak zorundadır.

sitesinde demo dersleri izleme olanağı her zaman bulunduğundan, hizmetin içeriğini ve niteliğini bilmediğini iddia ederek de cayma hakkını kullanamayacaktır.

8.6. ALICI ‘’Siteden Al Satış Modeli’’ ile satın aldığı senkron ve/veya asenkron video derslerin; yararlanma amacı bakımından değerlerini veya makul olarak beklenen faydalarını azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içerdiğini, diğer bir söylemle hizmetin ayıplı olduğunu yahut hizmetin süresinde tahsis edilmemesi sebebiyle ayıplı olduğunu iddia ediyorsa, iddialarına konu olayları fark ettiği andan itibaren derhal SATICI’ya bildirimde bulunmak zorundadır. ALICI bu bildirimde seçimlik haklarından (hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme) hangisini kullandığını da SATICI’ya belirtmek zorundadır. Ancak, ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesi SATICI için orantısız güçlükleri beraberinde getirecekse, ALICI bu haklarını kullanamayacaktır. ALICI, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında indirim isteme haklarından birini seçmişse SATICI söz konusu bedelleri haklı sebepler ve yasal şartlar varsa derhal öder. ALICI, ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesini haklarından birini seçtiyse, SATICI’nın talepleri yerine getirmek için 30 is günü süresi vardır. Ücretsiz onarım hakkının kullanıldığı durumlarda SATICI’nın ‘Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’ uyarınca hareket etme hakkı saklıdır. ALICI’nın seçimlik haklarını kullanması durumunda nakliye de dahil olmak üzere tüm masraflar SATICI tarafından karşılanacaktır. Ancak, ALICI’nın söz konusu seçimlik haklarını kullanmak istediğini beyan etmesi SATICI’nın bu yönde mutlak surette hareket edeceği anlamına gelmemektedir. SATICI’nın önceden bildirdiği bir ayıbı ALICI bilmesine rağmen hareket ediyorsa, ALICI’nın iddiası aslında ayıba konu bir durum teşkil etmiyorsa ve bunlarla sınırlı kalmaksızın yasal mevzuat uyarınca ALICI’nın ayıba dayanarak seçimlik hak iddia etmesine engel bir durum söz konusuysa, SATICI ALICI’nın taleplerini yerine getirmek zorunda değildir.

8.7. ALICI, ‘Siteden Al Satış Modeli’’nde satıcının ön bilgilendirme metninde yer verdiği bilgileri, satış bedelini, tüm satış şartlarını ve usullerini kabul ederek ürün ve/veya hizmeti sipariş ettiği için, kanunda sayılan istisnai durumların haricinde haklı sebebi olmaksızın siparişini iptal edemez. Ayrıca sipariş ettiği ürün ve/veya hizmetin bedelini ödemekten de imtina edemez. ALICI sipariş ettiği ürünün ve/veya hizmetin bedelini ödemek ve teslim almak zorundadır.

8.8. Üyelerin ürün ve/veya hizmetin alımına ilişkin yapacakları onaylama ve reddetme de dahil olmak üzere satış işlemi tamamlanana kadar gerçekleştirecekleri her türlü yazışma ve iletişim kurma

eylemleri, mutlak suretle Şirket’in sitesi üzerinden elektronik ortam kullanılarak yapılmalıdır. Yapılan işlemlerin geçerlilik kazanması ve sözleşmede belirlenen sürelerin başlamasının tek şartı budur. Üyeler bu kurala riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu sebeple meydana gelecek zararlardan dolayı Şirket’in hiçbir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Is bu sözleşme hükmü yalnızca üyeler için bağlayıcı olup, Şirket kendisinin tayin edeceği herhangi bir usulde üyelerle yazışma ve iletişim kurma hakkına sahiptir. Tayin ettiği usulle gerçekleştirdiği yazışma ve iletişim metinlerinin geçerliliği herhangi bir şarta tabi değildir.

8.9. ALICI, ‘Siteden Al Satış Modeli’’ yöntemiyle yaptığı ürün ve/veya hizmet alımında; Şirket’in tam güvenceli hesabına ödediği ürüne ve/veya hizmete ait bedeli, satış işlemi olumlu veya olumsuz bir şekilde sonlanana kadar, Şirket’in bu hesapta bloke etme hakkının olduğunu kabul eder.

8.10. ALICI’nın satın aldığı ürün ve/veya hizmetin, satın aldığı tarihten sonra kampanyaya girmesi sebebiyle, Şirket’ten bedel farkı iadesi talep etmesi mümkün değildir.

8.11. Ürün ve/veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce hâksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak, ancak yalnız bu nedenle sınırlı kalmamak üzere, ilgili banka veya finans kurulusunun ürün ve/veya hizmet bedelini ödememesi halinde, tüm yasal sorumluluk ALICI’ya aittir.

Madde 9. CAYMA HAKKI

9.1. ALICI hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanarak mal/hizmeti iade edebilir.

a. Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 15. maddesinin ğ) bendi uyarınca, “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler ” ile h) bendi uyarınca, “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” de tüketici cayma hakkını kullanamaz.

b. Alıcı, satın aldığı herhangi bir eğitime başlamadan iade hakkını kullanabilir. Bu nedenle, satın alma işlemi sonrası eğitim sayfasına girdiyse hizmeti iade ederek cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı, satın aldığı hizmeti kullanmadan önce 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir.

c. Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

d. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

e. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

9.2. ALICI, cayma hakkı kullanım bildirimini websitesinde yer alan mail adresine mail atmak yoluyla SATICI’ya ulaştırır. SATICI, ALICI’nın cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedelini iade etmekle yükümlüdür.

9.3. Söz konusu mal/hizmet bedeli ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.

9.4. ALICI, cayma hakkına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği andan itibaren, 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya geri gönderir.

9.5. ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

9.6. ALICI iade edeceği mal/hizmeti ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

9.7. Mal ile beraber fatura da mevcut olması halinde, ilgili iade bölümü de doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak teslim edilmelidir. Ancak ALICI’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili ürünün iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

9.8. Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber ALICI ve SATICI arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

10. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

10.1. Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 15. maddesi gereği, ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Madde 11. SATICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

11.1. Satıcı, satmak istediği ürün ve/veya hizmetleri satmasını engelleyecek maddi, ekonomik ve hukuki bir engelinin bulunmadığını, mevzuattan doğan yükümlülüklerine uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2. Taksitli satışlarda, ALICI’nın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, SATICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17-19 maddeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, henüz vadesi gelmemiş kalan borcun ve taksitlerin tümünün ifasını talep etme hakkı saklıdır.

11.3. Şirket, üyelere veya 3. Şahıslara bildirimde bulunmadan, is bu sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman derhal feshedebilir ve internet sitesi de dahil olmak üzere tüm teknik ve teknolojik altyapının işletilmesini durdurabilir.

11.4. Şirket sitenin, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düsen özeni gösterecek olup, bu hizmetin kesintisiz olması manasına gelmemektedir. Internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından, üyelerden kaynaklanan hatalı işlemlerden ve bunun gibi kusuru bulunmayan olumsuzluklardan ve zararlardan dolayı sorumlu değildir.

11.5. Şirket’in internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, üyeler veya 3.sahislar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu yoktur. Şirket bu sitelerin içeriğinin güvenilirliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve 3.kisilerin karşılaşacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu değildir.

11.6. Şirket’in, üyelere ait tüm içerikleri başka sitelerde veya ticari amaçla faaliyet gösteren başka yerlerde kullanmak için, 3. Kişilerle anlaşma yetkisinin bulunduğunu, ilan ve hak sahibi üyeler kabul, beyan ve taahhüt ederler. Is bu madde hükmü ile üyeler Şirket’e bu konuda açık yetki vermektedirler.

11.7. Şirket, faaliyet gösteren tüzel kişi üyelerin is yerlerini denetim amaçlı ziyaret edebilir. ALICI’nın daha iyi hizmet almasını sağlamak ve yararlarını korumak, üyelerin faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmak için yapacağı bu denetimlerde üyelerden bilgi ve belge talep edebilir. Tüm üyeler bu durumu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

11.8. Sözleşmeye aykırılık hallerinde Şirket’in maddi-manevi zararının tazminini talep hakları saklıdır. İşbu sözleşme 'Site' nin herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için üyeler tazminat talebinde bulunamaz.

11.9. Üyelerce, yasal mevzuata uyulmadığının, is bu sözleşme hükümlerinden birinin ihlal edildiğinin veya site kurallarına uyulmadığının kendine ihbar olunması veya Şirket tarafından tespit edilmesi halinde, Şirket ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih ederek veya fesih etmeden üyelerin üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma, onlarla ilişkili dosya, belge, içerik, yorum ve bilgileri silme hakkına haizdir. Bu durumlarda üyelerin Şirket ‘te mevcut bir alacağının bulunması halinde, Şirket muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacıyla bu parayı tam güvenceli hesabında 60 gün bloke edebilir. Tüm üyeler Şirket’in bu yetkilerini peşinen kabul ederler.

11.10. Sitenin Şirket tarafından faaliyetinin tamamen durdurulması yani sitenin kapatılması durumunda, is bu sözleşme hiçbir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu durumda Şirket isini, ticari ortaklığını ve site alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı ile yürütmeye yetkili olup, bu faaliyetleri is bu sözleşme kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi, bu sözleşmeye herhangi bir etkisi de olmayacaktır.

Madde 12. ÖDEME SEKILLERI

12.1. Şirket, işbu sözleşme kapsamında ‘’Siteden Al Satış Modeli’’ usulüyle gerçekleştirdiği her satış işlemi için bedel almaya hak kazanacaktır. ALICI ürünü almayı kabul etmesi ile birlikte es zamanlı olarak ödemeyi yapmak zorundadır. Aksi belirtilmediği sürece belirtilen ücretlerin tamamı Türk Lirası olarak ödenecektir. ALICI Şirket’çe belirlenen bedelleri KDV dahil ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

12.2. Is bu sözleşmenin diğer hükümlerinde de detaylı olarak yer verildiği üzere, alim satım ilişkisi içerisine giren alıcılarla mutabakata varana kadar ürün ve/veya hizmet bedelini " Tam güvenceli Hesap “ta bloke etme hakkına sahiptir.

12.3. Satın alınan ürün ve/veya hizmetin bedelinin ödenmesinden sonra, ALICI’nın kusurlu ve kasıtlı davranışları sonucunda yapılan ödemenin ilgili banka veya finans kurulusu tarafından herhangi bir sebeple Şirket’e ödenmemesi, iptali veya Şirket hesaplarından geri çekilmesi halleri söz konusu olduğunda, tüm yasal sorumluluk ALICI’ya aittir.

12.4. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

12.5. Tüm üyeler, ticari ilişkilerinin konusunu oluşturan malların ve/veya hizmetlerin ödeme usulüne ilişkin olarak Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’in 26.maddesinin 7.bendinde yer alan ‘’ Mal veya hizmet alimi sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde veya taksitlendirme yapabilir. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kurumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz.’’ hükmünden doğan yükümlülüklerini yerine getireceklerini, ticari ilişkiye konu mal ve/veya hizmetlerin alım satım usulünde bu maddeye aykırı davranmayacaklarını, bununla sınırlı kalmamak üzere, ticari ilişki içine girdikleri tarihte yürürlükte olan Banka ve Kredi Kartları Hakkında Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerinden doğan tüm yükümlülüklerini yerine getireceklerini, mezkur yasal mevzuat hükümlerine aykırı davranmaları sebebiyle bir ihtilaf vukuu bulması durumunda Şirket’in hukuki ve cezai bir sorumluluğunun doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12.6. İşbu sözleşmeden kaynaklanan ve üyeler tarafından Şirket’e yapılan tüm ödemelerin ve bu ödemelerin transfer (havale, EFT vs....) işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi veya tahsili için mevzuat gereği Şirket’in herhangi bir ödeme kurulusu ve/veya 3.kisi ile çalışması halinde; Şirket ile ödeme kurulusu ve/veya 3.kisi arasında imzalanan sözleşme hükümleri işbu sözleşmeyi de bağlayacaktır. Bu kapsamda; Ödeme usul ve süresine ilişkin yükümlülükler de dahil olmak üzere sözleşme gereği Şirket yerine ödeme kurulusunca ve/veya 3.kisi tarafından ifa edilecek islerden (Üyelik Sözleşmesinde ve diğer sözleşmelerde Şirket tarafından yapılması kararlaştırılmış olsa dahi) ötürü doğrudan ilgili ödeme kurulusu ve/veya 3.kisi sorumlu olacaktır. Bu bağlamda, ALICI üyeler, Şirket’in hiçbir yasal sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12.7. Faturalama süreci: eğitim setleri ve metaryallerin faturası ödemeyi takip eden 7 gün içerisinde kesilir ve ilgili kişiye kargo, posta veya mail yolu ile ulaştırılır. Wep üzerinden yapılan canlı dersler ile anlaşma yapılan eğitim süreci boyunca, Hizmet alanın ayın faturası, takip eden ayın ilk 7 (yedi) gün içerisinde faturalandırma işlemi yapılır ve ve ilgili kişiye kargo, posta veya mail yolu ile ulaştırılır. Hizmet verilmemiş dönemlerin faturası kesilmez.

12.8. Is bu Sözleşme ’den kaynaklanan ve Şirket’e zamanında ödenmeyen borçlar için kanuni yasal faiz uygulanır.

Madde 13. GIZLILIK POLITIKASI

Şirket, üyelere ait edindiği kişisel bilgilerin tamamını, işbu sözleşmenin ve eklerinde yer alan sözleşmelerin (özellikle ‘’Gizlilik Politikası’’ sözleşmesinde) ve/veya ‘’Kişisel Bilgiler Olur Metni’ ’nin içinde yer alan hükümler uyarınca kullanacak, saklayacak ve 3.kisilerle paylaşacaktır. Is bu madde ALICI ve SATICI tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir.

Madde 14. ÜRÜN/HIZMETLERIN TELIF HAKKINA İLİŞKİN ESASLAR

14.1. İşbu sözleşme kapsamında; www.dijitalhoca.com.tr alan adındaki internet sitesinde yer alan içerikler ve sitelerin ara yüzü, alım-satıma konu mal ve/veya hizmetler (senkron ve asenkron ders videolar) ve içerikler, görseller, metinler, konuşmalar, servisler, sunumlar, yazılımlar, grafikler, kullanıcı arabirimleri, sesler, videolar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere is bu sözleşmeye konu alım satıma konu mal ve/veya hizmetler, tüm çalışma ürünleri ve yaratıcı tasarımlar üzerindeki faydalanma, eserde değişiklik yapma, ekleme ve kısaltma, yayınlama, adın belirtilmesi, üçüncü kişilere basit veya tam ruhsat seklinde lisans verme, işleme, çoğaltma, ödünç verme, kiralama, yayma, temsil, eşzamanlı ya da farklı zamanlı olarak aynı veya farklı mekanlarda gerçekleştirilen uzaktan eğitim materyali olarak kullanılıp temsil edilme, icra edilme, gerçekleştirilecek icra ve/veya temsilin ilk tespiti dahil her türlü çoğaltma, fonografa ve/veya filme kaydetme, çoğaltılmış asıl veya suretleri doğrudan ya da dolaylı olarak fonograf, film ve/veya yapımlarda kullanma, radyo, televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlarca ya da DİJİTALl iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlama, bu yayınları yeniden yayınlama suretiyle umuma iletme, telli veya telsiz araçlarla ödünç verme, kiralama, satma, yayma ve/veya umuma dağıtma, sunma, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi sağlamak suretiyle umuma iletme, yeniden iletme, eseri ve/veya icraları, temsilleri kısımlara ayırıp yukarıda belirtilen biçim ve formatlarda kullanılma, sınırsız, koşulsuz ve/veya süresiz olarak mutlak ve/veya basit lisansa verme, eserin teknolojinin bilinen ya da ileride keşfedilecek bir yöntemiyle kısmen veya tamamen çoğaltılıp tekil ya da değişik cihazların bileşeni olarak kullanma, ödünç verme, kiralama, yayma, icra ve temsil etme, işaret, ses ve/veya görüntünün iletilmesine yarayan araçların bileşeni olarak kullanma, bu araçlar yardımıyla umuma iletme, yeniden iletme ve benzeri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen tüm mali ve manevi haklar (telif hakları) ve yetkiler SATICI’ya ait olup, ALICI’lar satın aldıkları mal ve/veya hizmetlerin tüm telif haklarının SATICI’ya ait olduğunu ve ödedikleri bedelin yalnızca hizmeti belirli bir süre kullanmaya hak tanıdığını, SATICI’ya ait telif haklarını ihlal edici şekilde hareket etmeyeceklerini ve 3.kisilere söz konusu kuralları ihlal etmelerini sağlayıcı yardımlardan kaçınacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

14.2. Üyeler, herkes tarafından görünecek ve kendilerine diğer üyelerden ayırt edicilik kazandıracak olan, kendi seçtikleri kullanıcı adlarının, telif hakları da dahil olmak üzere 3. kişilerin yasadan kaynaklanan hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini, herhangi bir ihtilaf vuku bulmuş olsun veya olmasın, Şirket’in kullanıcı adlarını değiştirme yetkisinin olduğunu, bu yetkiyi kendisinin kullanabileceği gibi üyelerin de bu değişiklikleri yapmasını talep edebileceğini, bu talep üzerine üyeler talep gereklerini derhal yerine getireceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

14.3. İşbu sözleşme konusu isler SATICI tarafından ifa edilirken, ALICI tarafından yaratılacak her türlü fikri ürünlerle bu eserlerin icrası/temsili, icra/temsillerin fonogramlara kaydedilip yayınlanması ve iletilmesinden kaynaklanan ve 5846 sayılı yasanın 21, 22, 23, 24, 25 ve 80. maddelerinde hüküm altına alınmış olan faydalanma, eserde değişiklik yapma, ekleme ve kısaltma, yayınlama, adın belirtilmesi, isleme, çoğaltma, ödünç verme, kiralama, yayma, temsil, eşzamanlı ya da farklı zamanlı olarak aynı veya farklı mekanlarda gerçekleştirilen uzaktan eğitim materyali olarak kullanılıp temsil edilme, icra edilme, gerçekleştirilecek icra ve/veya temsilin ilk tespiti dahil her türlü çoğaltma, fonograma ve/veya filme kaydetme, çoğaltılmış asil veya suretleri doğrudan ya da dolaylı olarak fonogram, film ve/veya yapımlarda kullanma, radyo, televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlarca ya da DİJİTALl iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlama, bu yayınları yeniden yayınlama suretiyle umuma iletme, telli veya telsiz araçlarla ödünç verme, kiralama, satma, yayma ve/veya umuma dağıtma, sunma, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi sağlamak suretiyle umuma iletme, yeniden iletme, eseri ve/veya icraları, temsilleri kısımlara ayırıp yukarıda belirtilen biçim ve formatlarda kullanılma, sinirsiz, koşulsuz ve/veya süresiz olarak mutlak ve/veya basit lisansa verme, eserin teknolojinin bilinen ya da ileride keşfedilecek bir yöntemiyle kısmen veya tamamen çoğaltılıp tekil ya da değişik cihazların bileşeni olarak kullanma, ödünç verme, kiralama, yayma, icra ve temsil etme, işaret, ses ve/veya görüntünün iletilmesine yarayan araçların bileşeni olarak kullanma, bu araçlar yardımıyla umuma iletme, yeniden iletme ve benzeri şekilde meydana gelecek tüm mali ve hakların tamamının; koşulsuz ve süresiz şekilde SATICI’ya ait olacağı(devredilmiş olacağı) taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilir. SATICI devredilen haklar üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilecektir.

14.4. Üyeler, 11.maddede düzenlenmiş olan durumlardan herhangi birine aykırı hareket etmeleri halinde, Şirket’in ihtara gerek olmaksızın FSEK’e ve diğer ilgili mevzuatlara dayanarak hukuki ve cezai yollara başvurabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 15. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERI

Şirket tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda www.dijitalhoca.com.tr internet sitesinde önceden ilan ederek kısmen veya tamamen değiştirebilir. İşbu sözleşmenin kısmen değiştirilmesi durumunda değişen hükümler ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme tamamen değiştirildiği takdirde ise, yine sitede ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu sözleşme, "Üye “nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Bunun yani sıra herhangi bir sebeple, Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya icra edilemez olması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya icra edilebilirliğini etkilemez.

Madde 16. SÖZLEŞMENIN FESHINE İLİŞKİN HÜKÜMLER

16.1. Üyelerce, yasal mevzuata uyulmadığının, is bu sözleşme hükümlerinden birinin ihlal edildiğinin veya site kurallarına uyulmadığının Şirket’e ihbar olunması veya Şirket tarafından tespit edilmesi halinde, Şirket ihtara gerek olmaksızın her zaman haklı nedenle tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih ederek veya fesih etmeden üyelerin üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma, onlarla ilişkili dosya, belge, içerik, yorum ve bilgileri silme hakkına haizdir. Üyeler bu durumlarda Şirket’e karsı tazminat da dahil olmak üzere herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamazlar. Şirket içeriği kaldırma yetkisini kendisi kullanabileceği gibi, üyelerin kendilerinin yapmasını da talep edebilir. Bunun üzerine üyeler derhal bu talebi yerine getirmekle yükümlüdürler. Talebin yerine getirilmemesinden dolayı hukuki sorumluluk üyelere aittir. Üyeler, Şirket’in sayılan yetkilerine ve bu yönde tesis edilebilecek olası bir isleme peşinen rıza gösterdiklerini ve bu nedenle tazminat talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16.2. Şirket’in madde 13.1’deki haklı nedenlerden dolayı sözleşmeyi fesih etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan nedenler fesih sebebi örnekleri niteliğinde olup, bu hallerde de Şirket’in is bu sözleşmeyi fesih etme hakkı doğmaktadır.

  1. (a) Üyelerin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin isleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmaları,
  2. (b) Üyelerin kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açmaları,
  3. (c) Üyelerin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan yasalara aykırı paylaşımlarda bulunmaları,
  4. (d) Üyelerin almayı düşünmedikleri bir ürün ve/veya hizmetle ilgili talepte bulunmaları,
  5. (e) Diğer üyelerin site içerisinde kişisel bilgilerini ve iletişim bilgilerini paylaşmaları,
  6. (f) Üyelerin tescil hakkı başkasına ait görsel veya içerik kullanmaları,
  7. (g) Üyelerin site içerisinde uygunsuz görsel, dil ve içerik kullanmaları,
  8. (h) Üyenin sıkça şikâyete maruz kalması.
  9. (i) T.C. yasalarına aykırı paylaşım, işlem ve eylemlerde bulunmaları.

Madde 17. YETKILI MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda,ilgili Bakanlık (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üstündekilerde ise ALICI’nın ve SATICI’NIN yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca is bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda ANKARA Tüketici Hakem Heyetleri ve ANKARA Adliyesi Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

Madde 18. KAYITLARIN GEÇERLILIGI

İşbu Sözleşme ‘den doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofis ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, is bu sözleşmenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 19. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI :

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Ertanlar Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden almış olduğunuz hizmetler kapsamında kurumumuza bildirdiğiniz veya kurumumuzca sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, kurumumuzca Veri Sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler : Kişisel verileriniz kurumumuz hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda bilgilendirme yapmamız için işlenmesinde meşru menfaatimiz bulunmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi : Kayıt işlemi sırasında dolduracağınız sözleşme vasıtası ile, yarı-otomatik olarak toplanacaktır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması : Ad Soyad verinizin yalnızca uyuşmazlık halinde kolluk makamlarınca paylaşılması dışında hiçbir veriniz 3. Kişilerle paylaşılmayacaktır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

İletişim formuna ilişkin kişisel verilerinizin,

o işlenip işlenmediğine

o işlenme amacına

o yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair bilgi edinme;

o amacına uygun işlenmesini,

o yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

o ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

o uğradığınız zararların tazmin edilmesini talep etme;

o otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara itiraz etme.

Madde 20. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra imzalandığı veya elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve KAYIT OLUNAN SINAV DÖNEMİ SONUNA KADAR kadar hüküm ve sonuç doğuracak şekilde yürürlükte kalır. Üye 17 maddeden oluşan işbu Sözleşme’nin tüm hüküm ve şartlarını okumuş, bu şartlarla ilgili tüm sorularını sormuş, değerlendirme yaparak imzalamış veya elektronik ortamda onaylamış olduğunu kabul ve beyan eder.

Arama Yap