Dijital asistana geri dön.
İSTASYON TEKNİĞİ (Ortalama okuma süresi 2 dakika, 57 saniye.)
3 yıl önce eklendi. // Toplam okunma: 36,520
 • Öğrencilerine ekip çalışması becerisi kazandırmak, bir işin tüm boyutlarını, göstermek ve(başlama-devam-bitiriş) yarım kalan bir işi tamamlamak, gibi beceriler kazandırmak amaçlı bir tekniktir. Bir diğer amacı ise bir işi olduğu konumundan daha ileri bir konuma taşıma ve başlanmış bir işe katkı sağlama amaçlıdır. Uygulama düzeyinde hedef alanlarında etkilidir. 
 • İstasyon yöntemi, bütün sınıfın her aşamada (her istasyonda) çalışarak bir önceki grubun yaptıklarına katkı sağlayarak bir basamak ileri götürmeyi, yarım kalan işi tamamlamayı öğreten bir yöntemdir.

Uygulanışı 

 • Sınıfın önüne üç, dört ya da beş masa aralıklı olarak yerleştirilir. Her masa bir istasyondur ve her istasyon işin ilgili bir bölümünün yapıldığı yerdir. Her biri masa istasyon olarak tanımlanır. Her istasyonda (masada) etkinliğin gerektiği malzemeler bulunur. Bu çalışma konusuna göre değişir. Örnek: Kalem, kağıt, makas, karton, renkli kağıtlar, boya vb.) Daha sonra konu belirlenir. Örnek olarak “afiş hazırlama” olsun. 

1. İstasyon : Afişin fiziksel yapısını ve temasını belirler. 

2. İstasyon : Afişin renklendirilmesi, boyanması gibi estetik çalışmaları yapar. 

3. İstasyon : Afişin sloganını belirler. 

 • Bu tek konuyla ilgili daha önceden oluşturulmuş gruplar sırasıyla 10’nar dakika tüm istasyonları (masaları) belli bir süre içinde dolaşır. İstasyon şefleri her istasyonun temsilcisidir.

 Avantajları 

 • Öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgilerinin tespiti, bu tespite dayalı olarak hissettikleri öğrenme ihtiyacı ve bunların sonucunda da geldikleri düzeyi öğrenci gözüyle belirlenmesini gösteren bir tekniktir. 
 • Öğrencilerde çevrelerinde yaşananlara karşı duyarlılık, toplumda yaşanan sorunlara çözüm önerme gibi becerileri geliştirir. 
 • Öğrenci kendisinin de bir şeyler üretebileceğini hissetir. Yaratıcılıkları gelişir.
 •  Yapılmakta olan bir işe katkı sağlama, bir grup üyesi olma gibi becerileri geliştirir. 
 • Öğrencilerde birbirini tanıma, birlikte çalışmalarını ve özel yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlar. 
 • Katılımdan keyif alma, kurallara uyma, İletişim gibi yetenekler ve beceriler geliştirir. 
 • Öğrencilerde ilgi ve güdülenmeyi artırır. 
 • Çekingen öğrencilerin öğretim sürecine aktif olarak katılımını sağlar. 
 • Öğrencilerde bende birşeyler yapabilirim duygusunu geliştirerek öz güven duygusunu geliştirir. 

 Sınırlılıkları 

 • Kalabalık sınıflarda kullanışlılığı düşüktür. 
 • Öğrenme ortamın fiziksel özellikleri darlığı gibi nedenler öğrenme istasyonlarının oluşmasını engelleyebilir. 
 • Öğrencilerin birbirini anlamaları, yarım kalan işi ele almaları, algılamaları problem teşkil edebilir. 
 • Gruplardaki bütün öğrencilerin etkin olmasını sağlamak güçtür. 
 • Her ders ve konu için kullanışlı değildir. 
 • Öğrenciler tekniğin özelliklerini anlayamazsa amacına ulaşmaz.