Dijital asistana geri dön.
SANAYİ İNKILABININ OSMANLI DEVLETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Ortalama okuma süresi 1 dakika, 16 saniye.)
3 yıl önce eklendi. // Toplam okunma: 44,198

 

  • Osmanlı Devleti Batı’da ortaya çıkan makineleşme ha­reketini takip edememiştir. Avrupa’da buhar makinele­riyle çalışan fabrikalar kurulurken Osmanlı ülkesinde üretim büyük ölçüde atölyelerde ve el tezgâhlarında kol gücüne dayalı olarak sürdürülmeye devam etmiştir. Bu nedenle Osmanlı malları Avrupa’nın ucuz ve kaliteli sa­nayi malları ile rekabet edememiştir. 
  • Kapitülasyonlar ve ticaret antlaşmalarıyla sanayileşmiş ülkelere tanınan gümrük kolaylıkları Osmanlı Devle­ti’nin loncalarını çöküntüye uğratmıştır. 
  • Sanayi İnkılabıyla birlikte Osmanlı Devleti dışarıya ham madde satan, dışarıdan ise mamul madde alan bir dev­let hâline gelmiştir. 
  • İmalathanelerin kapanmasıyla ülkede işsizlik artmıştır. Bu durum dış ticaret açığının büyümesine yol açarken bir yandan da Osmanlı Devleti’ni dışa bağımlı hale ge­tirmiştir. 
  • Osmanlı ülkesi Avrupa’nın açık pazarı hâline gelmiş, küçük imalathaneler kapanırken; Osmanlı pazarları ya­bancı sanayi malları ile dolmuştur. 
  • Sanayi ve ticaretin teşvik edilmesi amacıyla 1860’da Islah-ı Sanayi komisyonu kurulmuştur.